Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΕ ιδρύθηκε από ειδικούς επιστήμονες με σημαντική & πολύχρονη εμπειρία στον τομέα της καταπολέμησης του αεροφερτου και εδαφομεταφερόμενου θορύβου & δονήσεων με έμφαση στους τομείς περιβαλλοντικής ακουστικής σε αστικά κέντρα και μεταφορικά συστήματα με έμφαση στην οδική κυκλοφορία και τα μέσα σταθερής τροχιάς , της αντιμετώπισης δονήσεων – κραδασμών, ατμοσφαιρικής ρύπανσης καθώς και στην ανάπτυξη, εγκατάσταση και υποστήριξη συστημάτων παρακολούθησης και διαχείρισης, περιβαλλοντικών παραμέτρων μέσω προηγμένων συστημάτων τηλεματικής.

Η επιτυχημένη λειτουργάι της, σηματοδότησε τον χώρο των εξειδικευμένων εταιρειών μετρολογίας, παρακολούθησης, διαχείρισης και προστασίας του αστικού και περιαστικού ακουστικού και ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα και Κύπρο, καλύπτοντας πλήρως τις υψηλότερες απαιτήσεις ποιότητας, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις πρόσφατες απαιτήσεις σχεδιασμού, αντιμετώπισης και προστασίας από τον περιβαλλοντικό θόρυβο, στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Οδηγιών 2002/49/ΕΚ και 2015/996 ΕΚ  καθώς και της νεώτερης 2020/367/ΕΚ όσον αφορά τον καθορισμό μεθόδων αξιολόγησης των επιβλαβών επιδράσεων του περιβαλλοντικού θορύβου καθως και της ιισχύουσας Ελληνικής νομοθεσίας για τον περιβαλλοντικό θόρυβο (KYA 211773-ΦΕΚΒ-1367-27-04-2012).

Εφαρμογή της Ειδικής ακουστικής μελέτης προσδιορισμού για τις αλλαγές 3-01, 3-51, 3-52 & 3-53 & στην επέκταση της γραμμής 3 του Μετρο της Αθήνας προς τον Πειραιά. Υλοποίηση της λύσης FSM L6 της PANDROL (πρώην CDM-DFMA-L6)