ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Α.Ε.

Θόρυβος δεν είναι ο κάθε ήχος αλλά μόνο ο “δυσάρεστος” ή ο “ανεπιθύμητος”!

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ

Το λογισμικό CadnaA που έχει ανπτύξει η DataKustik GmbH είναι το κορυφαίο λογισμικό για τον υπολογισμό, την παρουσίαση, την αξιολόγηση και την πρόβλεψη περιβαλλοντικού θορύβου.

CadnaA (Computer Aided Noise Abatement) from DataKustik GmbH is the leading software for the calculation, presentation, assessment and prediction of environmental noise

ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΘΟΡΥΒΟΥ & ΔΟΝΗΣΕΩΝ

Η ACOEM- 01dB προσφέρει απλές και αποτελεσματικές λύσεις για την συνεχή παρακολούθηση θορύβου, δονήσεων και κραδασμών.

ACOEM- 01dB offers simple and effective solutions for continuous noise and vibration monitoring.

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ & ΑΝΤΙΔΟΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΗΡΙΩΝ & ΕΥΑΣΘΗΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Η CDM Stravitec ειδικεύεται σε λύσεις ηχοπροστασίας και απομόνωσης θορύβου, δονήσεων και κραδασμών σε κτίρια και βιομηχανικές χρήσεις, καθιστώντας το περιβάλλον και τον κόσμο σας πιο ήσυχο.

CDM Stravitec specializes in noise and vibration isolation solutions for buildings and industrial equipment, making your world a quieter place.

ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΑ ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ

Τα διαφανή αντιθορυβικά πετάσματα Altuglas® PMMA εντάσσονται με επιτυχία στο αστικό τοπίο . Τα ηχομειωτικά χαρακτηριστικά τους, καλύπτουν πλήρως τις ιδιαίτερα αυστηρές απαιτήσεις σχετικά με τη μετάδοση ήχου σύμφωνα με τα πρότυπα EN 1793 και EN 1794. Αυτό καθιστά το Altuglas® PMMA ιδανικό για ηχοπετάσματα σε αυτοκινητόδρομους, περιφερειακές αστικές και ημι-αστικές οδούς υψηλής κυκλοφορίας.

Altuglas® PMMA transparent barriers blend right into the landscape. The sound-proofing features of the barriers comply with the highly stringent requirements on sound transmission in the EN 1793 and EN 1794 standards, making Altuglas® PMMA a perfect solution for noise barriers on highways, ring roads and other high-traffic urban and semi-urban motorways and roads.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ & ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

Στρατηγική Χαρτογραφηση και Σχέδια Δράσης Θορύβου, σύμφωνα με την Ευρωπαική Οδηγία END (Environmental Noise Directive) για τις κύριες πηγές περιβαλλοντικού θορύβου: Πολεοδομικά Συγκροτήματα, Μεγάλοι Αερολιμένες, Σιδηρόδρομοι και Κύριοι Οδοί.

Strategic Noise Maps and Noise Actions Plans, under the END (Environmental Noise Directive), for the main sources of environmental noise : Agglomerations (large urban areas), Major Airports, Major Railways and Major Roads.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΔΑΦΟΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ & ΔΟΝΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ

Η Pandrol προσφέρει μεμονωμένα συστήματα ή ολοκληρωμένες λύσεις για συγκοινωνιακές υποδομές μέσων σταθερής τροχιάς (όπως το Μετρό και το Τραμ). Ειδικότερα, το Pandrol Floating Slab Mat (FSM) είναι ένα σύστημα έδρασης πλωτής πλάκας , η λειτουργία του οποίου βασίζεται στην αρχή της μάζας-ελατηρίου, επιτυγχάνοντας εξασθένηση δόνησης έως και 25 dBv και χαμηλή συχνότητα συντονισμού.

Pandrol offers individual systems or complete solutions for metro and tram infrastructures. Specifically, Pandrol Floating Slab Mat (FSM) is a high performing vibration attenuation floating slab system based on the mass-spring principle, achieving a vibration attenuation up to 25 dBv with a low resonance frequency.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΕ ιδρύθηκε από ειδικούς επιστήμονες με σημαντική & πολύχρονη εμπειρία …

Περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

info@dynacoustics.gr
Τηλ.+30 210 6561251 – Fax :+30 210 6561252

Περισσότερη επικοινωνία