ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. – ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.

ΜΟΝΙΜΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ο.Κ.Θ.

Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ  στα πλαίσια του έργου της Αττικής Οδού ανέλαβε την διαμόρφωση, προμήθεια, εγκατάσταση, έλεγχο και συνεχή συντήρηση του συστήματος Παρακολούθησης Οδικού Κυκλοφοριακού Θορύβου Ο.Κ.Θ. (Road Traffic Noise Monitoring Station – RTNMS) όπως αυτό σχεδιάστηκε και επικαιροποιήθηκε στα πλαισια της σχετικής Ακουστικής Μελέτης Αντιθορυβικής Προστασίας, Μελέτης Επιλογής Θέσεων Συστήματος Παρακολούθησης και Τεχνικές Προδιαγραφές – Πρόγραμμα Ετήσιων Ηχομετρήσεων. Αποτελείται από οκτώ (8) πλήρεις μόνιμους σταθμούς (Γ.Ε. Α06,  Α08 (1 & 2),  Α10,  Α11,  Α14 και  ΔΠΛΥ). Οι εγκαταστημένοι σταθμοί CUBE συνεχούς παρακολούθησης αερόφερτου περιβαλλοντικού θορύβου της ACOEM 01dB είναι οι πλέον εξελιγμένοι της αγοράς και προσαρμόζονται σε όλες τις συνθήκες, ενω συνδέονται real time με το σύστημα υπηρεσίων και αποθύκευσης δεδομένων 01dB WebMonitoring.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ

Συνολικά η προμήθεια των ηχοπετασμάτων για το έργο της Αττικής Οδού μέχρι σήμερα υπερβαίνει πλέον τα 70.000 τ.μ.. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ηχοπετάσματα που έχει προμηθεύσει η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ  την ΚΞ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ Α.Ε., από τις αρχές του 2002 έχουν ανταποκριθεί πλήρως σε όλες τις απαιτήσεις όπως αυτές έχουν προδιαγραφεί από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και είναι τα μόνα που έχουν λάβει και την σχετική βεβαίωση καταλληλότητας.

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

CUBE Brochure

Αρέσει σε %d bloggers: