ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Στο πλαίσιο της  Στρατηγικής Χαρτογράφισης των Π.Σ. της Κύπρου: (Λευκωσία, Λεμεσσός, Λάρνακα και Πάφος), το οποίο ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις αρχές του 2008, και κατέταξε την Κύπρο ανάμεσα στις 5 πρώτες  χώρες της Ε.Ε. οι οποίες εκπλήρωσαν με επιτυχία τις υποχρεώσεις που απορέουν από την νέα Ευρωπαική Οδηγία 2002/49/ΕΚ για τον περιβαλλοντικό θόρυβο (ενώ το πρόγραμμα συνεχίζεται για την Λευκωσία και Λεμεσό την περίοδο 2013-2015), η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ  εξασφάλισε:
1. ένα (1) πλήρη αυτόνομο μετρολογικό σταθμό περιβαλλοντικού θορύβου SOLO τύπου Ι , σε ειδική βαλίτσα  VES21 και διάταξη παντός καιρού BAP21 , και
2. εγκατέστησε το λογισμικό πρόβλεψης και σχεδιασμού χαρτών περιβαλλοντικού θορύβου CadnaΑ με το οποίο διαμορφώθηκαν οι Στρατηγικοί Χάρτες Θορύβου 2007 για το βασικό > 6εκ. κινήσεων οδικό δίκτυο στα τέσσερα πολεοδομικά συγκροτήματα της Κύπρου αλλά και στα πλήρη  Π.Σ. Λευκωσίας και Λεμεσού (2014) και τέλος
3. υποστήριξε το πλήρες πρόγραμμα πλέον των 70 24ωρων ακουστικών μετρήσεων περιβαλλοντικού θορύβου (2007) και πλέον των 80 24ωρων ακουστικών μετρήσεων περιβαλλοντικού θορύβου (2014) που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο των ανωτέρω μελετών.

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

Αρέσει σε %d bloggers: