ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΟΝΗΣΕΩΝ & ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ

ORION (Vibration monitoring terminal)

Το φορητό σύστημα καταγραφής ΟRION (Vibration monitoring terminal) αποτελεί μια νέα προσθήκη στον ευρύ κατάλογο προιόντων της 01dB, που καλύπτει ολόκληρο το φάσμα των δονήσεων που δημιουργούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα, με ενσωμάτωση των καλύτερων δυνατοτήτων από τα DUO & CUBE ενώ παράλληλα εξασφαλίζει τα ισχύοντα standards ΙSO 2631-2:1989 και ISO 2631-2:2003 (πέρα των BS 6472-1 και DIN 4150-2).

Κατά την λειτουργία εξασφαλίζει την καταγραφή των παρακάτω δεικτών ISO 2631-2:1989 :

 • Aw(k): weighted rms acceleration per axis (k)
 • AwPeak(k): weighted peak acceleration per axis (k)
 • AvTj: weighted acceleration of the three axes combined
 • A*Tj(k): recomposed acceleration between ⅓ octave F1 and ⅓ octave F2, per axis (k)
 • Weighted rms acceleration ⅓ octave spectrum, per axis (k)
 • Weighted acceleration ⅓ octave spectrum of the three axes combined

ISO 2631-2:2003

 • Aw(k): weighted rms acceleration (Wm) per axis (k)
 • AwPeak(k): weighted peak acceleration (Wm) per axis (k)
 • VDVTj(k): vibration dose value per axis (k)
 • MTVVTj(k): maximum transient vibration per axis (k)
 • Peak factor
Το σύστημα ORION είναι ιδιαίτερα εύκολο στην χρήση και εξασφαλίζει:
 • τοποθετείται οριζόντια ή κάθετα
 • Αεροστάθμη
 • αυτόματη εκκίνηση των μετρήσεων
 • Κωδικός QR για σύνδεση
 • Εφαρμογές για κινητά iOS, Android και Windows
 • web interface

Αρέσει σε %d bloggers: