ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΟΝΗΣΕΩΝ & ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ

ORION (Vibration monitoring terminal)

Το φορητό σύστημα καταγραφής ΟRION (Vibration monitoring terminal) είναι η νέα προσθήκη στο εύρος προιόντων της 01dB, που καλύπτει όλες τις δονήσεις που δημιουργούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα με ενσωμάτωση των καλύτερων δυνατοτήτων από τα DUO and CUBE, και εξασφαλίζει τα ισχύοντα standards ΙSO 2631-2:1989 and ISO 2631-2:2003, (πέραν των BS 6472-1 and DIN 4150-2. Κατά την λειτουργία εξασφαλίζει την καταγραφή των παρακάτω δεικτώνISO 2631-2:1989

 • Aw(k): weighted rms acceleration per axis (k)
 • AwPeak(k): weighted peak acceleration per axis (k)
 • AvTj: weighted acceleration of the three axes combined
 • A*Tj(k): recomposed acceleration between ⅓ octave F1 and ⅓ octave F2, per axis (k)
 • Weighted rms acceleration ⅓ octave spectrum, per axis (k)
 • Weighted acceleration ⅓ octave spectrum of the three axes combined

ISO 2631-2:2003

 • Aw(k): weighted rms acceleration (Wm) per axis (k)
 • AwPeak(k): weighted peak acceleration (Wm) per axis (k)
 • VDVTj(k): vibration dose value per axis (k)
 • MTVVTj(k): maximum transient vibration per axis (k)
 • Peak factor
Το σύστημα ORION είναι ιδιαίτερα εύκολο στην χρήση και εξασφαλίζει:
 • mounted horizontally or vertically
 • spirit level
 • automatic start-up of measurements
 • QR code to log on
 • iOS, Android and Windows mobile apps
 • web interface