ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

ΠΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΚΑΚΚ ΣΧΘ ΔΕIΚΤΗ Lden

ΠΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΚΑΚΚ ΣΧΘ ΔΕIΚΤΗ Ln

Αξιολόγηση Περιβαλλοντικού Θορύβου στο πλαίσιο Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2002/49/ΕΚ για τα πολεοδομικά συγκροτήματα Κερκύρας & Αγρινίου.

Το επιμέρους αντικείμενο που αντιστοιχεί στο πτυχίο κατηγορίας 10, με εξαίρεση τα αντικείμενα όπως διαμορφώνονται στην σχετική προκήρυξη που αφορούν την εξασφάλιση των απαραίτητων κυκλοφοριακών/συγκοινωνιακών στοιχείων εισόδου λογισμικού. (Ανάδοχος : ADT ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ & ENVECO A.E.)

DTM ΣΧΘ Β. ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΘ Β. ΑΘΗΝΑΣ : ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Lden
ΣΧΘ Β. ΑΘΗΝΑΣ : ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Ln

Αξιολόγηση Περιβαλλοντικού Θορύβου στο πλαίσιο Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2002/49/ΕΚ για τα πολεοδομικά συγκροτήματα Αθήνας (έξι μελέτες) & Θεσσαλονίκης – Σερρών (2 μελέτες) : Μελέτη Μ3-Βόρεια Αθήνα.

Αντικείμενο : Καταγραφή υπαρχουσών μελετών, πρόταση & εκτέλεση προγράμματος μετρήσεων περιβαλλοντικού θορύβου με την χρήση ειδικού εξοπλισμού, αξιολόγηση αποτελεσμάτων μετρήσεων θορύβου, διαμόρφωση Στρατηγικού Χάρτη Θορύβου & Σχέδια Δράσης. Το αντικείμενο που αντιστοιχεί στο πτυχίο της κατ. 10, με εξαίρεση την πλήρη υποστήριξη σε θέματα κυκλοφοριακά /συγκοινωνιακά, αποτελεί την εξασφάλιση διαθέσιμων επικαιροποιημένων συγκοινωνιακών διατάξεων και την αξιολόγηση υφιστάμενων κυκλ. & συγκοινωνιακών δεδομένων της περιοχής μελέτης, την κατάλληλη ταξινόμηση και επεξεργασία αυτών για τα χρονικά σενάρια ΣΧΘ (2014) και την διαμόρφωση των προβλεπόμενων πινάκων συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων. (Ανάδοχος : DENCO AE & Ν. ΚΩΛΕΤΤΗΣ)

ΣΧΘ ΠΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & ΚΑΗΚ ΔΕΙΚΤΗΣ Lden
ΣΧΘ ΠΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & ΚΑΗΚ ΔΕΙΚΤΗΣ Ln
ΣΧΘ ΠΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΕΙΚΤΗΣ Lden

Αξιολόγηση Περιβαλλοντικού Θορύβου στο πλαίσιο Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2002/49/ΕΚ για τα Πολεοδομικά Συγκροτήματα Ηρακλείου και Χανίων Κρήτης.

Αντικέιμενο : Καταγραφή υπαρχουσών μελετών, πρόταση & εκτέλεση προγράμματος μετρήσεων περιβαλλοντικού θορύβου με την χρήση ειδικού εξοπλισμού, αξιολόγηση αποτελεσμάτων μετρήσεων θορύβου, διαμόρφωση Στρατηγικού Χάρτη Θορύβου & Σχέδια Δράσης για τα Π.Σ. Ηρακλείου Κρήτης και Χανίων. Καθορισμός ορίων ψηφιακού μοντέλου εδάφους, συγκέντρωση πολεοδομικών δεδομένων, διαμόρφωση DTM & επιπλέον το σύνολο των εργασιών του πτυχίου 27. Στο αντικείμενο δεν περιλαμβάνονται οι συγκοινωνιακές / κυκλοφοριακές διερευνήσεις και συλλογή κυκλοφοριακών στοιχείων, κλπ. (Ανάδοχος : ΑΔΚ Α.Ε. & Ν. ΚΩΛΕΤΤΗΣ)

ΣΧΘ ΠΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Lden
ΣΧΘ ΠΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Ln

Αξιολόγηση περιβαλλοντικού θορύβου στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2002/49/ΕΚ για τα ΠΣ Θεσσαλονίκης και Νεάπολης (Μελέτη Μ7)

Το επιμέρους αντικείμενο που αντιστοιχεί στο πτυχίο κατηγορίας 10, με εξαίρεση τα αντικείμενα που αφορούν την εξασφάλιση των απαραίτητων κυκλοφοριακών/συγκοινωνιακών στοιχείων εισόδου λογισμικού, περιλαμβάνει την καταγραφή υπαρχουσών μελετών, την πρόταση & εκτέλεση προγράμματος μετρήσεων περιβαλλοντικού θορύβου με την χρήση ειδικού εξοπλισμού, την αξιολόγηση αποτελεσμάτων μετρήσεων θορύβου, την εξασφάλιση, οικοδόμηση και επίλυση του ακουστικού μοντέλου CadnaA για όλα τα προβλεπόμενα σενάρια, και τη διαμόρφωση Στρατηγικού Χάρτη Θορύβου & Σχέδια Δράσης (Ανάδοχος : TREDIT Α.Ε. & I. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ)

ΣΧΘ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΑΦΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ Lden – CNOSSOS-EU
ΣΧΘ ΠΣ & ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΑΦΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ Lden – CNOSSOS-EU

Αρέσει σε %d bloggers: