ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

Ξενοδοχεία και Κτήρια κατοικιών : τα οποία ευρίσκονται συχνά πολύ κοντά σε σιδηροδρομικές γραμμές οδούς μεγάλης κυκλοφορίας ή υπόγειες γραμμές μέσων σταθερής τροχιάς που εκπέμπουν υψηλές στάθμες θορύβου, δονήσεων και κραδασμών ιδιαίτερα  τη νύχτα και ως εκ τούτου απαιτείται ηχο-απομόνωση κτιρίου για την προστασία των χρηστών και τα αναπόφευκτα υψηλά επίπεδα ενόχλησης . Η ηχο-απομόνωση απαιτείται  να συμμορφώνεται με τα σχετικά πρότυπα και την ισχύουσα  νομοθεσία για τον έλεγχο της σταθμής του αερόφερτου και δομόφερτου θορύβου .

Βιομηχανία:
Σχεδόν όλα τα βιομηχανικά κτίρια χαρακτηρίζονται από  θορυβώδεις δραστηριότητες  και συχνά απαιτείται σημαντικός μετριασμός του θορύβου και των κραδασμών ώστε να εξασφαλίζονται  αποδεκτές συνθηκες εργασίας, και αν επιτυγχάνεται η διατήρηση παραγωγικών επιπέδων συγκέντρωσης με την αποτελεσματική διαχέιρηση και αποφυγή τυχόν ενοχλήσεων θορύβου και κραδασμών σε παρακείμενες ευαίσθητες χρήσεις (π.χ. κατοικίες).

ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

CDM Building
CDM Industry

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.