ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

Ξενοδοχεία και Κτήρια κατοικιών: τα οποία ευρίσκονται συχνά πολύ κοντά σε σιδηροδρομικές γραμμές, οδούς μεγάλης κυκλοφορίας ή υπόγειες γραμμές μέσων σταθερής τροχιάς που εκπέμπουν υψηλές στάθμες θορύβου, δονήσεων και κραδασμών ιδιαίτερα  τη νύχτα και ως εκ τούτου, απαιτείται ηχο-απομόνωση κτηρίου για την προστασία των χρηστών και τα αναπόφευκτα υψηλά επίπεδα ενόχλησης . Η ηχο-απομόνωση απαιτείται  να συμμορφώνεται με τα σχετικά πρότυπα και την ισχύουσα  νομοθεσία για τον έλεγχο της στάθμης του αερόφερτου και δομόφερτου θορύβου .

Βιομηχανία:
Σχεδόν όλα τα βιομηχανικά κτήρια χαρακτηρίζονται από θορυβώδεις δραστηριότητες  και συχνά απαιτείται σημαντικός μετριασμός του θορύβου και των κραδασμών ώστε να εξασφαλίζονται  αποδεκτές συνθήκες εργασίας και να επιτυγχάνεται η διατήρηση παραγωγικών επιπέδων συγκέντρωσης με την αποτελεσματική διαχείριση και αποφυγή τυχόν ενοχλήσεων θορύβου και κραδασμών σε παρακείμενες ευαίσθητες χρήσεις (π.χ. κατοικίες).

ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

CDM Stravitec: Building
CDM Stravitec: Industry
CDM Stravitec: High Performance Spaces
CDM Stravitec: Special Applications

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

Αρέσει σε %d bloggers: