ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΤΑ (7) ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΕΡΟΦΕΡΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ

Η εταιρία Ελληνικός Χρυσός είναι η μεγαλύτερη μεταλλευτική εταιρεία χρυσού, αργύρου, μολύβδου, ψευδαργύρου και χαλκού, στην Ελλάδα με έδρα την Αθήνα. Από το 2004, αναπτύσσει και λειτουργεί με υπευθυνότητα, ασφάλεια και υπό τους αυστηρότερους περιβαλλοντικούς όρους, τα Μεταλλεία Κασσάνδρας στη ΒΑ Χαλκιδική, απασχολώντας πάνω από 1.600 εργαζόμενους. Εφαρμόζει ένα από τα πιο ολοκληρωμένα προγράμματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης στην Ευρώπη, το οποίο παρακολουθεί και καταγράφει μεταξύ άλλων την ποιότητα του αέρα, του εδάφους  των υδάτων, το ακουστικό περιβάλλον και τον θόρυβο, την σεισμικότητα και το οικοσύστημα, σε περισσότερα από 400 σημεία ελέγχου. Αναλυτικότερα, η προμήθεια σταθμών μέτρησης θορύβου στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ» περιελάμβανε τα εξής:

  1. Προμήθεια επτά (7) σταθμών μέτρησης θορύβου DUO με χαρακτηριστικά μόνιμων σταθμών
  2. Υπηρεσίες εγκατάστασης του παραπάνω εξοπλισμού (ο μεταλλικός στύλος ανάρτησης και η πάκτωση αυτού διατέθηκε από την Ελληνικός Χρυσός)
  3. Υπηρεσία εκπαίδευσης του προσωπικού της Ελληνικός Χρυσός (ή του αναδόχου της υπηρεσίας) στον ανωτέρω εξοπλισμό

Το ολοκληρωτικό ηχόμετρο DUO εξασφαλίζει την CEI-61672 Class-1 διαπίστευση:

  • France: type certification No. LNE-21674 Rev 0 of 21 July 2011 issued by LNE (Laboratoire National de métrologie et d’Essais
  • Germany: type certification No. PTB-1.63-4052726 of 6 February 2012 issued by the PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt)
  • Switzerland: type certification No. CH-A3-120296-00 of 31 February 2012 issued by METAS (Bundesamt für Metrologie)
  • Portugal: type certification No. 245.71.12.3.15 of 30 July 2012 issued by Instituto Português da Qualidade, I.P.
  • Spain: type certification No. 111839001 of 9 March 2015 issued by Centro Español de Metrologia (CEM).
Αρέσει σε %d bloggers: