ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ

DMK01 external unit

Εξασφαλίζει την χρήση εξωτερικού μικροφώνου ιδιαιτερα σε περιπτώσεις προγραμμάτων παρακολούθησης, τα οποία απαιτούν τη χρήση αυτοκινούμενων σταθμών και τηλεσκοποικών ιστών. Η διάταξη  DMK01 χαρακτηρίζεται από:

  • stainless-steel body
  • specific preamplifier allowing the re-use of the microphone and spike supplied with DUO
  • specific anti-wind ball
  • a dummy microphone to protect DUO when the microphone is removed.

Η εξωτερική αυτή μονάδα συνδέεται με τον προενισχυτή του ηχομέτρου, (π.χ. DUO) με καλώδιο 3-50m., γεγονός που επιτρέπει τη χρήση με προσαρμογή σε τηλεσκοπικό ιστό αυτοκινούμενου σταθμού εξασφαλίζοντας πάντα περιοδικό ηλεκτρικό έλεγχο (periodic electrical verification function).

DMK01 ΣΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΙΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

DMK01 external unit

Αρέσει σε %d bloggers: