ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ

Το σύστημα dB4 4-Channel analyser (το οποίο διαθέτει 24-bit ICP inputs), είναι ένας  φορητός αναλυτής θορύβου και δονήσεων με USB2.0 4-channel acquisition unit,  προσαρμόζεται σε φορητό Η/Υ, με τέσσερα (4) μικρόφωνα ή τέσσερεις αισθητήρες δονήσεων (ή και συνδυασμό των ανωτέρω) με δυνατότητα ταυτόχρονης τετρακαναλικής καταγραφής σε πραγματικό χρόνο και ανάλυσης  συχνοτήτων μέσω εξειδικευμένου λογισμικού. Διαθέτει επεξεργαστή για ολοκληρωτική και ποσοστομοριακή ανάλυση περιβαλλοντικού θορύβου κατ’ ελάχιστον των δεικτών : Leq, Ln’s, Lden, Lday (07:00-19:00), Levening (19:00-23:00), Lnight (23:00-07:00), σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/49/ΕΚ, μέγιστη τιμή Lmax  και ελάχιστη τιμή Lmin για την περίοδο της καταγραφής κλπ. Διαθέτει μεγάλη σειρά λογισμικών ανάλυσης όπως :  το λογισμικό dBFA (για FFT) καλύπτοντας intensity measurement μέχρι signal recording, τα λογισμικά dBENV, dBTRIG κλπ

dB4 is a portable noise and vibration analyzer consisting of a USB2.0 4-channel acquisition unit combined with one of the software program of the 01dB range (dBFA or dBENV). Connected to the computer through the USB port, the dB4 system offers 4 synchronised 24-bit ICP inputs for performing operating, both in portable and fixed mode.

Αρέσει σε %d bloggers: