ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

Στα πλαίσια του έργου των επεκτάσεων του ΜΕΤΡΟ της Αθήνας η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ, εκπροσωπώντας αρχικά τον Βελγικό οίκο CDM και στην συνέχεια τον οίκο Pandrol, ο οποίος ανέλαβε το τμήμα rail της CDM, ανέλαβε την προμήθεια και την υποστήριξη στην εγκατάσταση των Πλωτών Πλακών  σε επιλεγμένες αλλαγές του λειτουργούντος δικτύου όπως στο  τμήμα «Κεραμεικός – Γκάζι» όπου η ύπαρξη ευαίσθητων πολιτιστικών χρήσεων και Αρχαιολογικών χώρων – Μουσείου επέβαλε αυξημένη προστασία καθώς και στις πρόσφατες επεκτάσεις Ελληνικού, Χαιδαρίου και Ανθούπολης και υελευταία στην επέκταση της Γραμμής 3 στον Πειραιά με έμφαση στην ευαίσθητη χρήση του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Οι Πλωτές Πλάκες είναι ο πλέον δόκιμος και αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης του εδαφομεταφερόμενου θορύβου και δονήσεων όπου έχουμε αυξημένες απαιτήσεις ακουστικής προστασίας.

Pandrol can deliver individual systems or complete solutions for tram infrastructure is specialized in the design, manufacture and implementation of fastenings, welding, equipment and electrification. Pandrol’s product range includes specialist fastening systems, grooved rail welding solutions, embedded rail, under slab pads and mats using sustainable technology and automated trolleybus current collector systems. Pandrol offer a range of resilient track solutions to improve the life cycle of track components, reduce maintenance costs and to control vibrations for both slab and ballasted tracks. For embedded tracks, our patented embedded rail system QTrack® stands for high quality, reliability, technical excellence and cost effectiveness, and is the preferred choice for the major operators and contractors in the world. The Pandrol Floating Slab Mat (FSM) is a high performing vibration attenuation floating slab system based on the mass-spring principle, where the concrete slab (the mass) is elastically supported by a continuous resilient mat (the spring). Pandrol FSM are made of high quality resin-bonded rubbers. Depending on these design parameters, the Pandrol FSM solutions can achieve a vibration attenuation up to 25 dBv with a low resonance frequency.

CDM DFSA MA M5  CDM DFMA L10/RR  TDS-CDM-FSM-L4.5  TDS-CDM-FSM-L26  TDS-CDM-FSM-L6

ΠΛΩΤΗ ΠΛΑΚΑ ΣΕ ΑΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΟΥΣ ΣΕ ΠΛΑΚΕΣ CETRIS ΣΕ ΠΛΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΩΝ
ΠΛΕΥΡΙΚΟΙ ΑΠΟΒΕΣΤΗΡΕΣ (Lateral stop bearings) ΠΛΩΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΩΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ CDM-DFSA-MA-M5 ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΛΩΤΗ ΠΛΑΚΑ ΣΤΟΝ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟ