ΒΑΛΙΤΣΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ VES21
Η βαλίτσα παντός καιρού VES21 εξασφαλίζει την διεξαγωγή ακουστικών μετρήσεων ενός αυτόνομου μετρολογικού σταθμού (π.χ. τύπου SOLO), σε εξωτερικές συνθήκες παντός καιρού. Η βαλίτσα VES21 σε συνδυασμό με το ολοκληρωτικό ηχόμετρο Solo (Master η Premium) και παρέχει απόλυτη προστασία έναντι των κλιματολογικών συνθηκών που μπορεί να επηρεάσουν την ομαλή λειτουργία των οργάνων. Περιέχεται μπαταρία υψηλής αποθηκευτικής ικανότητας, η οποία μπορεί να τροφοδοτεί τον μετρητικό εξοπλισμό έως και 168 συνεχόμενες ώρες. Επιπρόσθετα περιέχεται και φορτιστής για σύνδεση με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση που απαιτηθεί μεγαλύτερη χρονική διάρκεια μέτρησης