Το σύστημα dB4 4-Channel analyser (το οποίο διαθέτει 24-bit ICP inputs), είναι ένας  φορητός αναλυτής θορύβου και δονήσεων με USB2.0 4-channel acquisition unit,  προσαρμόζεται σε φορητό Η/Υ, με τέσσερα (4) μικρόφωνα η τέσσερεις αισθητήρες δονήσεων (η συνδυασμό των ανωτέρω) με δυνατότητα ταυτόχρονης τετρακαναλικής καταγραφής σε πραγματικό χρόνο και ανάλυσης  συχνοτήτων μέσω ειδικού λογισμικού. Και τα δύο συστήματα διαθέτουν επεξεργαστή για ολοκληρωτική και ποσοστομοριακή ανάλυση περιβαλλοντικού θορύβου κατ' ελάχιστον των δεικτών : Leq, Ln's, Lden, Lday (07:00-19:00), Levening (19:00-23:00), Lnight (23:00-07:00), σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/49/ΕΚ, μέγιστη τιμή Lmax  και ελάχιστη τιμή Lmin για την περίοδο της καταγραφής κλπ. Διαθέτει μεγάλη σειρά λογισμικών ανάλυσης όπως :  το λογισμικό dBFA (για FFT) καλύπτοντας intensity measurement μέχρι  signal recording, τα λογισμικά dBENV, dBTRIG κλπ