Το ολοκληρωτικό ηχόμετρο SOLO Black edition Sound level meter της 01dB, είναι ένα εύχρηστο όργανο μέτρησης θορύβου Τύπου Ι, το οποίο προσαρμόζεται εύκολα στις ανάγκες του χρήστη. Χάρη στην αρχιτεκτονική του μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαφορετικές εφαρμογές όπως από απλό ηχόμετρο καταγραφής έως αναλυτής θορύβου πραγματικού χρόνου (real time analyzer). Πληρεί τις τεχνικές προδιαγραφές που περιέρχονται στις Δημοσιεύσεις 651 και 804 της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (I.E.C. PUBLICATIONS 651-1979 and 804-1985) καθώς επίσης  και τα πρότυπα IEC 1260 και IEC 61672-1