Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος της 01 dB, brand  της γαλλικής εταιρείας ACOEM και διαθέτει στην Ελληνική & Κυπριακή αγορά τα πλέον σύγχρονα συστήματα μετρολογίας Θορύβου και Δονήσεων (Θ&Δ) καθώς και την πλήρη υποστήριξη προγραμμάτων παρακολούθησης Συγκοινωνιακού  Θορύβου με έμφαση στον Οδικό Κυκλοφοριακό Θόρυβο (Ο.Κ.Θ.), τον αεροπορικό θόρυβο, καθώς και τον αερόφερτο, δομόφερτο και εδαφομεταφερόμενο θόρυβο και τις δονήσεις από την λειτουργία Μέσων Σταθερής Τροχιάς (Τραμ, Μετρό, Σιδηροδρομικά Δίκτυα, κτλ), με μόνιμους η/και κινητούς αυτοκινούμενους σταθμούς κατάλληλα διαμορφωμένους.  Οι μετρολογικές αυτές διατάξεις πληρούν τις απαιτήσεις της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας περιβαλλοντικού θορύβου 2002/49/ΕΚ. και της νέας ελληνικής νομοθεσίας και είναι εξοπλισμένες με στατιστικούς αναλυτές θορύβου, διατάξεις μικροφώνων παντός καιρού (σε ειδικούς τηλεσκοπικούς ιστούς) και κατάλληλα λογισμικά αποθήκευσης και επεξεργασίας. Παράλληλα εξασφαλίζει την δυνατότητα προμήθειας, εγκατάστασης και  υποστήριξης Μόνιμων Σταθμών Παρακολούθησης Θ&Δ, όπως ήδη λειτουργούν στην ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ και στο ΤΡΑΜ της Αθήνας με  χρήση προηγμένων συστημάτων
τηλεματικής επικοινωνίας.