Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος για την Ελλάδα του Βελγικού οίκου CDM ο οποίος εξειδικεύεται στον σχεδιασμό, αντιπροσώπευση και εφαρμογή συστημάτων εσωτερικής ακουστικής και περιβαλλοντικού αερόφερτου και εδαφομεταφερόμενου θορύβου και δονήσεων, καθώς και προκατασκευασμένων λύσεων στήριξης σιδηροτροχιών - από οπλισμένο σκυρόδεμα (σε συνεργασία με την PANDROL σε θέματα : Ballasted Track Systems, Slab Track Systems & Embedded Rail Systems με έμφαση στους τομείς κτηριακής ακουστικής, βιομηχανίας και ιδιαίτερα Μέσων Σταθερής Τροχιάς (Τραμ, Μετρό, Σιδηροδρομικά Δίκτυα, κλπ.), εξασφαλίζοντας μια ευρεία γκάμα προϊόντων που καλύπτουν πλήρως όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις ηχοπροστασίας.