ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΤΑ (7) ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
Αναλυτικότερα η προμήθεια σταθμών μέτρησης θορύβου στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ» περιελάμβανε τα εξής:

1. Προμήθεια επτά (7) σταθμών μέτρησης θορύβου με χαρακτηριστικά μόνιμων σταθμών
2. Υπηρεσίες εγκατάστασης του παραπάνω εξοπλισμού (ο μεταλλικός στύλος ανάρτησης και η πάκτωση αυτού διατέθηκε από την Ελληνικός Χρυσός)
3. Υπηρεσία εκπαίδευσης του προσωπικού της Ελληνικός Χρυσός (ή του αναδόχου της υπηρεσίας) στον ανωτέρω εξοπλισμό

 

 
 
Αττική Οδός Α.Ε. – Αττικές
Διαδρομές Α.Ε.

Άπιον Κλέος
Αυτοκινητόδρομος Α.Ε.

Τραμ Α.Ε.
Αττικό Μετρό Α.Ε.
Ελληνικός Χρυσός
Κυπριακή Δημοκρατία:
ΤΕΕ
Υπουργείο Γεωργίας
Φυσικών Πόρων και
Περιβάλλοντος
Υπηρεσία Περιβάλλοντος