Στα πλαίσια σχετικού διαγωνισμού για την προμήθεια  οργάνων μέτρησης κραδασμών και ολισθηρότητας για το εργασιακό περιβάλλον η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ προμήθευσε το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας με τον παρακάτω μετρητικό εξοπλισμό:
ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ
α. 5 Ηχόμετρα SOLO BLUE MASTER της 01dB με λογισμικό dB SIE 
β. 5 Βαθμονομητές CAL 21 
γ. 5 Καλώδια 3μ. & ενισχυτές προσαρτημένους σε κάθε ηχόμετρο  
δ. 5 Βαλίτσες τροφοδοτικά & εγχειρίδια
ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ
α. 6 Μετρητές κραδασμών MAESTRO της 01dB με λογισμικό dB Maestro  
β. 6 Μετρητές (επιταχυνσιόμετρα) AP 2022, 2083, με ελαστική θήκη (KIT HAND ARM)
γ. 6 Βαλίτσες τροφοδοτικά & εγχειρίδια
ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΑΣ
α. ένα μετρητή ολισθηρότητας (τύπου εκκρεμούς) British
Pendulum, Πέλματα 4S, Πέλματα TRRL, βαλίτσα & εγχειρίδια  
β. 5 μετρητές ολισθηρότητας (micro roughness assessment)
Surtronic Duo, βαλίτσες & εγχειρίδια

 
 
Αττική Οδός Α.Ε. – Αττικές
Διαδρομές Α.Ε.

Άπιον Κλέος
Αυτοκινητόδρομος Α.Ε.

Τραμ Α.Ε.
Αττικό Μετρό Α.Ε.
Ελληνικός Χρυσός
Κυπριακή Δημοκρατία:
ΤΕΕ
Υπουργείο Γεωργίας
Φυσικών Πόρων και
Περιβάλλοντος
Υπηρεσία Περιβάλλοντος