Στα πλαίσια του έργου των επεκτάσεων του ΜΕΤΡΟ της Αθήνας η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ εκπροσωπώντας τον Βελγικό οίκο CDM, ανέλαβε την προμήθεια και την υποστήριξη στην εγκατάσταση των Πλωτών Πλακών τόσο σε επιλεγμένες αλλαγές του δικτύου όπως στο  τμήμα "Κεραμεικός - Γκάζι" όπου η ύπαρξη ευαίσθητων πολιτιστικών χρήσεων και Αρχαιολογικών χώρων - Μουσείου επέβαλε αυξημένη προστασία καθώς και στις πρόσφατες επεκτάσεις Ελληνικού, Χαιδαρίου και Ανθούπολης. Οι Πλωτές Πλάκες είναι ο πλέον δόκιμος και αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης του εδαφομεταφερόμενου θορύβου και δονήσεων όπου έχουμε αυξημένες απαιτήσεις ακουστικής προστασίας.

 

 
 
Αττική Οδός Α.Ε. – Αττικές
Διαδρομές Α.Ε.

Άπιον Κλέος
Αυτοκινητόδρομος Α.Ε.

Τραμ Α.Ε.
Αττικό Μετρό Α.Ε.
Ελληνικός Χρυσός
Κυπριακή Δημοκρατία:
ΤΕΕ

Υπουργείο Γεωργίας
Φυσικών Πόρων και
Περιβάλλοντος
Υπηρεσία Περιβάλλοντος