ΜΟΝΙΜΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ & ΔΟΝΗΣΕΩΝ
Στα πλαίσια του σχετικού προγράμματος παρακολούθησης Θ&Δ της ΤΡΑΜ Α.Ε., υλοποιήθηκε η εγκατάσταση μόνιμου συστήματος παρακολούθησης για την συνεχόμενη 24ωρη καταγραφή του θορύβου & δονήσεων σε τρεις (3) γεωγραφικές θέσεις του δικτύου σε περιοχές εφαρμογής πλωτών πλακών στις οδούς Κασσομούλη, Γουβέλη & στην περιοχή Παναγίτσα στη Γλυφάδα. Τα συστήματα είναι δικαναλικά : με ένα (1) κανάλι για την μέτρηση του αερόφερτου θορύβου και ένα (1) κανάλι για την λήψη σήματος από επιταχυνσιόμετρο στον άξονα z και τον υπολογισμό της ppv (z), και του εδαφομεταφερόμενου θορύβου στο φάσμα από 10-200 Hz σε dBref10-9 mm/sec, σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις της ΕΠΟ.

 
 
Αττική Οδός Α.Ε. – Αττικές
Διαδρομές Α.Ε.

Άπιον Κλέος
Αυτοκινητόδρομος Α.Ε.

Τραμ Α.Ε.
Αττικό Μετρό Α.Ε.
Ελληνικός Χρυσός
Κυπριακή Δημοκρατία:
ΤΕΕ

Υπουργείο Γεωργίας
Φυσικών Πόρων και
Περιβάλλοντος
Υπηρεσία Περιβάλλοντος