ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Στα πλαίσια του έργου του ΤΡΑΜ της Αθήνας και ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ  εκπροσωπώντας  τον Βελγικό οίκο CDM, ανέλαβε εξολοκλήρου την προμήθεια και εφαρμογή των αντιθορυβικών και αντιδονητικών λύσεων στις σιδηροτροχιές του ΤΡΑΜ, σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες . Έχοντας στη διάθεση μας έμπειρο τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό και πρωτοποριακή τεχνολογία (σύστημα GSF) ολοκληρώθηκε με επιτυχία η σχετική εργασία με πλήρη ανταπόκριση στα κριτήρια που ποιότητας του έργου. Είναι γεγονός ότι σήμερα το ΤΡΑΜ της Αθήνας διεκδικεί τον τίτλο ενός από τα πιο ήσυχα ΤΡΑΜ της Ευρώπης μιας και έχει εναρμονιστεί πλήρως με το αστικό περιβάλλον.

 
 
Αττική Οδός Α.Ε. – Αττικές
Διαδρομές Α.Ε.

Άπιον Κλέος
Αυτοκινητόδρομος Α.Ε.

Τραμ Α.Ε.
Αττικό Μετρό Α.Ε.
Ελληνικός Χρυσός
Κυπριακή Δημοκρατία:
ΤΕΕ

Υπουργείο Γεωργίας
Φυσικών Πόρων και
Περιβάλλοντος
Υπηρεσία Περιβάλλοντος