ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ
Συνολικά η προμήθεια των ηχοπετασμάτων για το έργο ΕΛΕΥΣΙΝΑ-ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΠΑΤΡΑ-ΕΠΠ  μέχρι σήμερα αγγίζει τα 10.000 τ.μ. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα διαφανή ηχοπετάσματα PMMA που έχει προμηθεύσει η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ την ΚΞ κατασκευής ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ έχουν ανταποκριθεί πλήρως σε όλες τις απαιτήσεις όπως αυτές έχουν προδιαγραφεί από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και είναι τα μόνα που έχουν λάβει και την σχετική βεβαίωση καταλληλότητας.

 

 
 
Αττική Οδός Α.Ε. – Αττικές
Διαδρομές Α.Ε.

Άπιον Κλέος
Αυτοκινητόδρομος Α.Ε.

Τραμ Α.Ε.
Αττικό Μετρό Α.Ε.
Ελληνικός Χρυσός
Κυπριακή Δημοκρατία:
ΤΕΕ

Υπουργείο Γεωργίας
Φυσικών Πόρων και
Περιβάλλοντος
Υπηρεσία Περιβάλλοντος