ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Α.Ε. //
Βεντούρη 47 //
155 62 // Χολαργός //
Τηλ. // 210 6561251
Fax // 210 6561252
e-mail // info@dynacoustics.gr