Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΕ ιδρύθηκε από ειδικούς επιστήμονες με σημαντική & πολύχρονη εμπειρία στις αντίστοιχες δημόσιες υπηρεσίες καταπολέμησης θορύβου & δονήσεων με έμφαση στους τομείς περιβαλλοντικής ακουστικής, αερόφερτου, δομόφερτου & εδαφομεταφερόμενου θορύβου, δονήσεων - κραδασμών, ατμοσφαιρικής ρύπανσης καθώς και στην ανάπτυξη, εγκατάσταση και υποστήριξη συστημάτων παρακολούθησης και διαχείρισης, περιβαλλοντικών παραμέτρων μέσω προηγμένων συστημάτων τηλεματικής.

Η ίδρυση της, σηματοδότησε τον χώρο των εξειδικευμένων εταιρειών μετρολογίας, παρακολούθησης, διαχείρισης και προστασίας του αστικού και περιαστικού ακουστικού και ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα και Κύπρο, καλύπτοντας πλήρως τις υψηλότερες απαιτήσεις ποιότητας, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις πρόσφατες απαιτήσεις σχεδιασμού, αντιμετώπισης και προστασίας από τον περιβαλλοντικό θόρυβο, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2002/49/ΕΚ και της νέας Ελληνικής νομοθεσίας για τον περιβαλλοντικό θόρυβο (KYA 211773-ΦΕΚΒ-1367-27-04-2012).